Phương thức giao nhận hàng

 

 

Kính gửi quý khách hàng!


Sau đây là phương pháp giao nhận hàng của Đồng phục VIỆT để khách hàng lắm rõ:

  1. Thời gian giao hàng: trả 1 lần hoặc trả theo từng đợt 2 bên thỏa thuận.
  2. Địa điểm giao hàng do bên khách hàng của đồng phục Việt chỉ định.
  3. Bên đồng phục Việt đảm bảo tiến độ hàng cho bên khách hàng theo đúng thời gian cam kết trong hợp đồng. Thời gian chậm trễ sẽ sử lý theo hợp đồng quy định.
  4. Giao đúng và đủ số lượng hàng trong một lần giao duy nhất (không giao hàng làm nhiều lần) của từng hàng mục.

 

Đồng phục Việt!